26 December 2009

Photobucket
Niektórzy ludzie wyprowadzają się do zagranicznych krajów i potem nie mają pieniędzy, żeby w lecie wywołać zdjęcia z lata. Więc wywołują w grudniu.
/
Some people move to foreign countries and have no money to develop photos from the summer in summer. So they do it in December.
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
dosyć z chłopcami Ewa
/
Ewa, enough with boys
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

23 December 2009

20 December 2009

Photobucket
romantic girls, 3.
Photobucket
bardzo nudne zdjęcie, 1
/
a very boring photo, 1
Photobucket
romantic boys, 2.
Photobucket
Photobucket

11 October 2009

Photobucket
Pauline powiedziała: "Powinnaś mieć na imię Romance".
/
Pauline said: "Your name should be Romance".

08 October 2009

07 October 2009

Photobucket
Zenek mieszkał wiele lat w Ameryce.
/
Zenek used to live in America.
Photobucket
Photobucket
Photobucket
szpiegujåc såsiada (mycie stopek, obcnanie paznokci, opalanie)
/
spying on my neighbour (wasching feet, paring nails, sunbathing)
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket